Dataskyddsbeskrivning

Våra kunders dataskydd är viktigt för oss.

Vi behöver dina personuppgifter för att komma överens om villkoren för båtköp, för att levera de beställda produkterna och tjänsterna till dig, för att kunna kommunicera med dig om nuvarande och nya produkter och tjänster, och förstås också för fakturering.

Vi samlar följande personuppgifter till vår kundregister: namn, leveransaddresser, faktureringsaddress, telefonnummer, e-postaddress, båtens och motorens serialnummer samt båtens registernummer. I samband av ett båtköp behöver vi också ditt personnummer, ifall du vill att vi skall hjälpa till med båtens registrering, försäkring eller finansiering. Namn- och kontaktuppgiterna får vi vanligen direkt från dig själv i samband av ett möte (t.ex. på båtmässan), genom Marinos hemsida, genom e-post eller per telefon. När du ger oss uppgifterna har du också en option att ge oss en specifik permission att kontakta dig genom e-kanaler.

Motorleverantören till båten du har köpt från oss behöver dina namn- och addressuppgifter samt motorens serialnummer för att säkerställa motorens garanti. Därför kommer vi att sända uppgifterna till motorleveratören. Om du vill att vi tar hand om båtens registrering, skall vi sända dina namn- och addressuppgifter, din personnummer samt båtens och motorens uppgifter till vår samarbetspartner, som sköter registreringen och sänder uppgifterna vidare till registreringsmyndigheten (Trafi). Samarbetspartnern är befullmäktigad av Trafi. Om du vill skaffa försäkring eller finansiering för båten genom oss, skall vi sända dina uppgifter till försäkrings- eller finsieringsbolaget. Annars skall vi inte ge dina uppgifter till någon.

Vi skall bevara dina personuppgifter noggrannt i våra egna datorer, i bokföringstjänsten och i eposttjänsten. Dessutom bevaras vissa uppgifter (bl.a. båtarnas servicehistoria) i pappersarkiv. Endast vår egen personal – samt för bokföringens del vår bokföringsbyrå – har åtgång till uppgifterna.

Våra egna datorer och andra data-arkiv är placerade i säkra och låsta lokaler. Datasystem har säkrats med dataskyddsprogramvara och lösenorden bytas om regelbundet. De externa molntjänster vi användar är säkra och kommer från välkända och pålitliga leverantörer. Om vi trots alla säkerhetsåtgärder skulle råka ut för datainbrott, kommer vi omedelbart kontakta de relevanta myndigheterna som EU:s dataskyddsförordning förutsätter.

Du märker väl till att om du kommunicerar med oss genom Marinos Facebook-sida (@Marinoofficial) eller genom Facebook Messenger -tjänsten, är du då i kontakt också med Facebook. Vi kan inte ta något ansvar över de uppgifter som du lämnar till Facebook i sådana fall.

Det tar ofta en viss tid innan man kommer överens om ett båtköp. Därför bevarar vi dina uppgifter för 24 månader från den tidpunkt då du först kontaktade oss. Vi skall också hålla kvar dina uppgifter för 24 månader efter att båtens förvarings eller servicekontrakt tar slut. Om du har gett oss permission att sända dig marknadsföringsmaterial, skall vi hålla dina uppgifter kvar tills du återkallar permissionen. I alla fall förutsätter bokföringslagen att vi måste hålla kvar för sex år de personuppgifter som har blivit del av bokföringsmaterialen.

Båtar – speciellt de som har tillverkats av Marino– har en lång livstid, och vi vill ta väl hand om våra kunder. Om du har köpt en båt från oss, skall vi hålla dina och båtens uppgifter kvar för 60 år. På så sätt kan vi säkerställa, att vi kan i all omständigheter se till att din båt håller med tiden och med de senaste båtsäkerhetsreglerna.

Om du vill kolla på vilka uppgifter vi har om dig, eller använda de rättigheter som EU:s dataskyddsförordning ger dig gällande rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av uppgiterna, kontakta gärna oss genom e-post: marino@marino.fi .

Tävlingsregler för Facebook